Новости

Февруари 2017

Промоција на лабораторијата на Технолаб како прва и единствена лабораторија во Македонија која е акредитирана согласно ISO17025 и CEN 15675

повеќе


Декември 2016

Редовен надзор и реакредитација на лабораторијата на Технолаб согласно ISO 17025 и проширување на опсегот со методи согласно техничката спецификација CEN 15675

повеќе


Декември 2016

Презентација на Катастар за животната средина на територијата на Општина Велес

повеќе


Архива на новости

Обука за стручни лица за БЗР на тема „Мерки за намалување на опасности и штетности на вработени изложени на хемиски влијанија„


Технолаб како прва овластена компанија за спроведување на обуки за стручно усовршување на стручните лица за БЗР, ги додели првите потврди со бодови на стручните лица за БЗР врз основа на нивното пасивно односно активно учество на обуката на тема „ Мерки за намалување на опасности и штетности на вработени изложени на хемиски влијанија„.

Види повеќе