Новости

Декември 2017

„Одржување на безбедноста при работа на работни места во рудници за експлоатација на суровини Искуства од Бучим, Радовиш “

повеќе


Октомври 2017

Прва работилница “ Сите дишеме (Ч)ист воздух“

повеќе


Јуни 2017

Учество на Технолаб на Бизнис самитот во Трст, Италија

повеќе


Архива на новости

Обука за стручни лица за БЗР на тема „Мерки за намалување на опасности и штетности на вработени изложени на хемиски влијанија„


Технолаб како прва овластена компанија за спроведување на обуки за стручно усовршување на стручните лица за БЗР, ги додели првите потврди со бодови на стручните лица за БЗР врз основа на нивното пасивно односно активно учество на обуката на тема „ Мерки за намалување на опасности и штетности на вработени изложени на хемиски влијанија„.

Види повеќе