Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

Обука за стручни лица за БЗР на тема „Мерки за намалување на опасности и штетности на вработени изложени на хемиски влијанија„


Технолаб како прва овластена компанија за спроведување на обуки за стручно усовршување на стручните лица за БЗР, ги додели првите потврди со бодови на стручните лица за БЗР врз основа на нивното пасивно односно активно учество на обуката на тема „ Мерки за намалување на опасности и штетности на вработени изложени на хемиски влијанија„.

Види повеќе