Новости

Март 2018

Генералниот менаџер на ТЕХНОЛАБ М-р Магдалена Трајковска Трпевска е избрана за една од 10-те Топ Жени Менаџерки во Македонија за 2017 година

повеќе


Декември 2017

„Одржување на безбедноста при работа на работни места во рудници за експлоатација на суровини Искуства од Бучим, Радовиш “

повеќе


Октомври 2017

Прва работилница “ Сите дишеме (Ч)ист воздух“

повеќе


Архива на новости

Обука за стручни лица за БЗР на тема „Мерки за намалување на опасности и штетности на вработени изложени на хемиски влијанија„


Технолаб како прва овластена компанија за спроведување на обуки за стручно усовршување на стручните лица за БЗР, ги додели првите потврди со бодови на стручните лица за БЗР врз основа на нивното пасивно односно активно учество на обуката на тема „ Мерки за намалување на опасности и штетности на вработени изложени на хемиски влијанија„.

Види повеќе