Проект поддржан од Фонд за иновации: Развој на нови методи за испитување на животната средина

Во периодот од октомври 2018 до декември 2019, Технолаб го реализираше проектот „Развој на нови методи за испитување на животната средина“, финансиски поддржан од Фондот за иновации и технолошки развој.

Анализа на почва

Лабораторијата на Технолаб врши мострирање на примероци од почва и нивна анализа со примена на стандардни лабораториски методи. Опсегот на […]

Обука за безбедност и заштита при работа

Обуката за безбедност и заштита при работа е една од мерките со кои секој работодавач обезбедува безбедност и здравје при работа за своите вработени од секој аспект поврзан со работата и истата е задолжителна за сите вработени во една компанија.

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Институтот за акредитација на Р.Македонија му додели на Технолаб Сертификат за Акредитација на лабораторијата за еколошки испитувања бр. ЛТ-008

Институтот за акредитација на Р.Македонија му додели на Технолаб Сертификат за Акредитација на лабораторијата за еколошки испитувања  бр. ЛТ-008 со […]