Сертификати

Изградениот бренд на Технолаб како лидер во областа на заштита на животната средина и заштита при работа се темели на […]

Референтна листа

Технолаб со гордост ја истакнува својата повеќегодишна соработка со многубројните свои коминтенти, корисници на услугите во областа на заштита на […]

Капацитети

Компанијата Технолаб располага со сопствени просторни капацитети во кои ја извршува својата дејност. Работните простории на Технолаб се адекватно опремени […]

Нашиот тим

Тимот на Технолаб го предводи М-р Магдалена Трајковска Трпевска, магистер по хемиски науки, основач и генерален менаџер. Составот на тимот […]

20 години Технолаб

Компанијата ТЕХНОЛАБ е формирана во 2000 година како посебен деловен субјект со цел обезбедување компетентни услуги во областа на заштита […]