Сертификати

Изградениот бренд на Технолаб како лидер во областа на заштита на животната средина и заштита при работа се темели на посветеноста на врвниот квалитет и професионалност на сите нивоа. 

Обезбедување квалитет на услугите секогаш е императив за Технолаб.