Проект поддржан од Фонд за иновации: Развој на нови методи за испитување на животната средина

Во периодот од октомври 2018 до декември 2019, Технолаб го реализираше проектот „Развој на нови методи за испитување на животната средина“, финансиски поддржан од Фондот за иновации и технолошки развој.

Институтот за акредитација на Р.Македонија му додели на Технолаб Сертификат за Акредитација на лабораторијата за еколошки испитувања бр. ЛТ-008

Институтот за акредитација на Р.Македонија му додели на Технолаб Сертификат за Акредитација на лабораторијата за еколошки испитувања  бр. ЛТ-008 со […]