За ТЕХНОЛАБ

Со 20 години работно искуство во областа и стотици успешни проекти зад нас, имаме изградено силна база на знаење која ни овозможува да се справиме со најспецифичните барања и да дадеме решение за најкомплексните задачи.

Сертификати

Изградениот бренд на Технолаб како лидер во областа на заштита на животната средина и заштита при работа се темели на […]
Технолаб со гордост ја истакнува својата повеќегодишна соработка со многубројните свои коминтенти, корисници на услугите во областа на заштита на […]
Компанијата Технолаб располага со сопствени просторни капацитети во кои ја извршува својата дејност. Работните простории на Технолаб се адекватно опремени […]
Тимот на Технолаб го предводи М-р Магдалена Трајковска Трпевска, магистер по хемиски науки, основач и генерален менаџер. Составот на тимот […]
Компанијата ТЕХНОЛАБ е формирана во 2000 година како посебен деловен субјект со цел обезбедување компетентни услуги во областа на заштита […]