Обука на вработените за противпожарна заштита, евакуација и спасување

Обуките за противпожарна заштита, евакуација и спасување се дел од сетот на мерки за обезбедување на безбедноста на работните места согласно Законот за БЗР.