ТехноЛаб новости и настани

Декември 2016

Презентација на Катастар за животната средина на територијата на Општина Велес

повеќе


Декември 2016

Технолаб и Дедо Мраз со децата од Технолаб

повеќе


Декември 2016

Презентација на документот “Интегриран катастар на загадувачи на животната средина на Град Скопје“ во рамките на работилницата на тема: Подобрување на квалитетот на воздухот во Скопје

повеќе


Архива на новости