ТехноЛаб новости и настани

Јуни 2016

Обука за стручно усовршување на стручните лица за БЗР на тема: “Мерки за управување со ризиците на кои се изложени вработените кои работат на височина„

повеќе


Јуни 2016

Обука за управување и/или постапување со отпад

повеќе


Април 2016

Обука за стручно усовршување на стручните лица за БЗР на тема: “Присутни ризици на работните места изложени на нејонизирачко зрачење„

повеќе


Архива на новости