Преглед и испитување на отпор на нисконапонска електрична инсталација

Во областа на БЗР Технолаб нуди услуга за преглед и испитување на отпор на нисконапонска електрична инсталација со цел навремено препознавање и утврдување на опасностите кои произлегуваат од користењето на електрична енергија на работното место и во работната средина.