ТЕХНОЛАБ – Екологија, безбедност, заштита, мониторинг

  •  

    ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

    Проекти за заштита на животната средина

    Мониторинг на медиумите и областите на животната средина

    Стручен тим со долгогодишно искуство во областа

Заштита на животната средина

Овластување од Министерството за животна средина и просторно планирање

Технолаб е меѓу првите компании во Р. Македонија која доби Овластување од Министерството за труд и социјална политика за вршење на стручни работи од областа на безбедност и заштита при работа.

ТИМ ОД 8 ИНЖЕНЕРИ со положен стручен испит за БЗР

Тимот кој работи во состав на секторот за безбедност и заштита при работа е составен од 8 инженери со положен стручен испит за БЗР.

Безбедност и заштита при работа

Овластување од Министерството за труд и социјална политика

Технолаб е меѓу првите компании во Р. Македонија која доби Овластување од Министерството за труд и социјална политика за вршење на стручни работи од областа на безбедност и заштита при работа.

ТИМ ОД 8 ИНЖЕНЕРИ со положен стручен испит за БЗР

Тимот кој работи во состав на секторот за безбедност и заштита при работа е составен од 8 инженери со положен стручен испит за БЗР.

Лабораторија за еколошки испитувања

АКРЕДИТИРАНА ОД ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РМ СПОРЕД СТАНДАРДОТ МКС ИСО/ИЕЦ 17025:2006

Лабораторијата за еколошки испитувања е акредитирана за теренски и лабораториски тестирања од областа на животна средина, безбедност и здравје на работа.

ТИМ ОД МАГИСТРИ ПО ХЕМИЈА СО ПОВЕЌЕГОДИШНО ИСКУСТВО

Лабораторијата на ТЕХНОЛАБ е горда на квалитетот на услугите што ги дава на своите клиенти. Постојано работиме на усовршување и подобрување на нивото на услуги преку следење на светските трендови, постојана едукација на вработените, осовременување на опремата и просторот за испитувања, воведување на нови методи за испитување, учество во меѓународни меѓу лабораториски испитувања.

Инспекциско тело за безбедност при работа и заштита на животна средина

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА СОГЛАСНО СТАНДАРДОТ МКС EN ISO/IEC 17020:2006 ТИП А

Секторот Инспекциско тело за безбедност при работа и заштита на животна средина во состав на Технолаб во декември 2010 година се здоби со сертификат за акредитација согласно стандардот МКС EN ISO/IEC 17020:2006 тип А.

ИНСПЕКЦИЈА НА УСЛОВИТЕ ВО РАБОТНА СРЕДИНА И БУЧАВА ВО ЖИВОТНА СРЕДИНА

Институтот за акредитација на Република Македонија му додели на Технолаб сертификат за акредитација бр. ИТ – 034, со кој му се овозможува да врши инспекција (контрола) на условите во работна средина (микроклиматски услови, осветленост и бучава) и бучава во животна средина.

20 ГОДИНИ ТЕХНОЛАБ
ВРЕМЕПЛОВ

ШТО РЕКОА ЗА НАС

НОВОСТИ

КОНТАКТ И ЛОКАЦИЈА

ТЕХНОЛАБ е лоциран во општина Јане Сандански наспроти Трговскиот Центар Скопјанка.

Адреса:
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 28/3 лок. 24 p.box 827, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Тел/факс: + 389 2 2448-058

моб: + 389 70 384 194

e-mail: tehnolab@tehnolab.com.mk
Веб: www.tehnolab.com.mk